คำถามปลายเปิด

posted on 05 Apr 2012 11:00 by allyafern in Question

จินตนาการบางอย่าง ถ้ามันเป็นนามธรรม และเกินกว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันจับต้องได้

มันก็คงเป็นเพียงความเพ้อฝัน

ความฝันที่ไม่มีอะไรรองรับมัน คำพูดที่เกินกว่าจะเกิดขึ้นจริงได้

ก็คงเป็นเพียงแค่ความเพ้อเจ้อ

 

เฟิร์นแค่ไปเห็นจินตนาการของใครบางคนมา และบางครั้งมันก็ทำให้เฟิร์นรู้สึกว่า

เฟิร์นชอบอะไรที่จับต้องได้ รู้สึกได้ เข้าใจได้

เฟิร์นมีความสุขกว่า กับอะไรแบบนั้น

 

แต่บางทีอะไรที่มันเพ้อฝัน มันก็ดูบริสุทธิ์ดี

บางทีก็ทำให้เราเห็นเนื้อแท้ของคนๆหนึ่งได้เหมือนกัน

 

ทำไมเราถึงมองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝัน

ทำไมเรามองพฤติบางอย่างและติดป้ายให้บางคนเป็นคนเพ้อฝัน

หรือเพราะเราถูกปรุงแต่งมากเกินไป

หรือเพราะเราพยายามจัดหมวดหมู่มากเกินไป

หรือเพราะเราจัดตัวเองหรือถูกจัดเข้าตามทฤษฎีของคนอื่นมากเกินไป

หรืออีกๆหลายเพราะที่เราพยายามหาเหตุผลมาอธิบาย

หรือเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาเหตุผล

แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ

 

บางทีก็เป็นตัวเฟิร์นเองที่ต้องกลับไปทำความเข้าใจกับนิยามของแต่ละคำใหม่

บางทีสุดท้ายแล้วอาจเป็นเฟิร์นเองที่ไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้?

ทิ้งทั้งหมดไว้เป็นคำถามปลายเปิดสำหรับตัวเฟิร์นเอง

Comment

Comment:

Tweet